23. 5. 2013 - Komunikační prostor ŠKOLSKÁ 28

Školská 28, 110 00 Praha 1
http://skolska28.cz

SIGNÁLY ve Školské
Co vlastně Noční pták dělá, když se ozývá do tmy? Svým zobanem klove, naráží a drbe do prázdných PET-lahví, použitých plechovek, zvučných klacíků a oblíbených roletových tyčí, jako kdyby rozezníval nějaké nové, neznámé zvukostroje. Křídly přitom tluče a klepe do pohozených rezavých hrnců a jiného starého plechu jako na nějakou bicí soupravu. Prohrabuje se ostružiním a stébly tlející trávy okolo sebe coby strunami kytary. Houká, chrčí, vrká, mrmlá a popiskuje – to jako by se člověk pokoušel říkat první slova. Občas dokonce jakoby zazněla nějaká píseň.
Většinu roku hnízdí Noční pták ve staré škole na Albeři, v Jižních Čechách. Zrovna ve Školské by se tedy mohl cítit "jako doma". Ve svém komorním vystoupení nabídne kromě perkusivně-hlukových improvizací také suitu Signály, ve které jsou hudebně rozvedeny rodinné svolávací hvizdy tří spřátelených karlovarských rodin z 50. a 60. let minulého století.